BLOG Hielke van den Brink - PRN

Schoon en droog oudpapier is de norm


De Scheidingswijzer Papier en Karton helpt burgers bij het maken van duurzame keuzes.

‘Wist je dat 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled?’ Hielke van den Brink, directeur van de stichting Papier Recycling Nederland (PRN), vertelt enthousiast over de indrukwekkende recyclingresultaten in Nederland. ‘We zijn koploper papierrecycling! Daar mogen we trots zijn!’ Toch zijn er verbeteringen mogelijk. In opdracht van PRN wordt geregeld onderzoek gedaan naar de vervuiling in het huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat onder meer uit kunststoffen, vocht, vet, drankenkartons, geplastificeerd papier en/of pizzadozen met etensresten. De vervuiling neemt jaarlijks toe en dat is ongewenst. ‘De toegenomen vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Waardevolle grondstoffen gaan verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier.’ Van den Brink: ‘Daarom heeft PRN in 2021 een nieuwe scheidingswijzer gemaakt’.

Scheidingswijzer
De Scheidingswijzer Papier en Karton helpt burgers bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen. De Scheidingswijzer is in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal tot stand gekomen. ‘Met de Scheidingswijzer Papier en Karton wil PRN burgers bewust maken en stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oudpapier. Met zo’n stroom is optimaal hergebruik van oudpapier mogelijk en kan de papierkringloop worden gesloten. Zo realiseren we een circulaire economie in Nederland.’ 

Oudpapier als grondstof
Een schone, droge stroom oudpapier is niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid van belang. Van den Brink: ‘Papierrecycling is ook economisch van groot belang. Nederlandse papierfabrieken zijn voor hun productie afhankelijk van voldoende aanvoer van schoon en droog oudpapier. Veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier is oudpapier.’ 

Schoon en droog
Belangrijkste boodschap van de Scheidingwijzer Papier en Karton is: alleen schoon en droog papier en karton mag bij het oudpapier. Dat betekent dat het oudpapier grotendeels vrij moet zijn van productresten zoals voedsel, vloeistoffen, andere materialen dan papier. Het recyclingproces wordt overigens niet verstoord door kleine materiaalonderdelen als kunststof tape of vensters. Dat geldt eveneens voor voedselverpakkingen met een paar kleine vlekken of kruimels. ‘Ook dat papier en karton mag bij het oudpapier. Op de Scheidingswijzer Papier en Karton en de websites van PRN en Milieu Centraal staat duidelijk wat wel en juist niet bij het oudpapier mag. Kijk voor meer informatie op www.afvalscheidingswijzer.nl en www.prn.nl. Op korte termijn presenteert PRN ook nog een animatiefilmpje waarin we de burger wijzen op het belang van een schone en droge stroom oudpapier.’ 

Recyclability
Met de actualisatie van de scheidingswijzer mag voortaan ook eenzijdig gelamineerd papier en karton bij het oudpapier. Innovaties in het recyclingproces maken het mogelijk om ook eenzijdig gelamineerd papier en karton te hergebruiken. Of het materiaal daadwerkelijk kan worden gerecycled moet nog wel worden aangetoond met een testrapport. Producenten, importeurs of hun producenten kunnen een test laten doen door een gecertificeerd testinstituut. Een door de materiaalleverancier aangeleverd geldig testcertificaat, met een goede beoordeling van het testinstituut, volstaat eveneens. ‘Wil je weten wat je als producent moet doen om te verzekeren dat jouw verpakking geschikt is voor recycling? Of jouw verpakking daadwerkelijk recyclebaar is en (hoe) kan je dat kan claimen? Of welk symbool je kan plaatsen op de verpakking om uit te leggen hoe en waar de verpakking mag worden weggegooid? Kijk dan op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en www.papiercirculair.nl . Hier zijn de veel gestelde vragen op een rij gezet en beantwoord.’Wilt u onze vorige blog nalezen? Klik dan op de link hieronder:
Blog Winnie Mühling - General Manager Pro Carton