5 juni 2023

CO2 Voetafdruk Vouwkartonnage. Een onderzoek van Pro Carton.

CO2 Voetafdruk Vouwkartonnage

CO2 Voetafdruk Vouwkartonnage

Bestudeerd product: deze verklaring over de CO2-voetafdruk heeft betrekking op gemiddelde Europese dozen (gesneden, gevouwen en bedrukt), geproduceerd van gemiddeld Europees karton. Een gemiddelde mix van gerecycled (wit gelijnd chip (WLC)) en nieuw (vouwdooskarton (EBB)) en massief gebleekt karton/massief ongebleekt karton (SBB/SUB)).

Aanpak: De toegepaste methodologie is gebaseerd op de sectorspecifieke richtlijnen opgesteld door CITPA (de Internationale Confederatie van Papier- en Kartonconvertors in Europa): "Richtlijnen voor het berekenen van de koolstofvoetafdruk voor op papier gebaseerde verpakkingen 2022", die op hun beurt gebaseerd zijn op CEPI's "Framework voor Carbon Footprints for Paper and Board Products, april 2017'. In 2022 werden de CEPI- en CITPA-frameworks onderworpen aan een onafhankelijke collegiale toetsing door ifeu - Instituut voor Energie- en Milieuonderzoek Heidelberg GmbH, Heidelberg, Duitsland. Uit deze beoordeling bleek dat de methodes om compatibel te zijn met de vereisten van de "Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard" van het Greenhouse Gas Protocol van het World Resources Institute (WRI) (bekend als de "Product Standard").

Versie: voetafdrukberekening 2023, versie 1

Biogene koolstofemissies en -verwijderingen: verwacht mag worden dat de totale biogene stromen van CO2-equivalenten gedurende de levenscyclus (inclusief de stromen die het systeem verlaten als koolstof in de teruggewonnen vezels) optellen tot bijna nul (d.w.z. dat de biogene koolstof het systeem binnenkomt is volledig in balans met de biogene koolstof die het systeem verlaat). Het feit dat er geen exacte balans is, weerspiegelt enkele van de moeilijkheden bij het kwantificeren van biogene broeikasgasemissies en -verwijderingen. De onbalans weerspiegelt twee aspecten van de berekeningen:

1) Aangezien kartonnages een hoog recyclingpercentage bereiken, betekent dit dat een deel van de oorspronkelijke koolstofverwijderingen (die in het product zitten wanneer het voor het eerst op de markt wordt gebracht) wordt doorgevoerd in de levenscyclus van latere producten buiten de grenzen van deze analyse. In overeenstemming met de CITPA-methodiek wordt een cut-off-methode toegepast voor het aandeel van het materiaal dat wordt verzonden voor recycling, toegewezen aan de producten die de gerecycleerde inhoud bevatten, in plaats van aan het kartonsysteem. Het betekent ook dat de emissies van het uiteindelijke afvalbeheer van de producten geproduceerd uit gerecycled karton buiten de grenzen van deze analyse vallen.

2) Er kunnen verschillen zijn in de aannames in de achtergrondgegevens met betrekking tot het koolstofgehalte (en dus de biogene BKG-verwijderingen) van hout en houtspaanders in vergelijking met het koolstofgehalte van biobrandstoffen die in de fabriek worden gebruikt en het koolstofgehalte van papier in de energiecentrale terugwinningsprocessen (en dus de biogene emissies die uit deze processen voortkomen).

Daarom moeten de berekende en gepresenteerde resultaten met betrekking tot biogene broeikasgasemissies en -verwijderingen niet worden beschouwd als een nauwkeurige mapping van de stromen, maar als informatief over waar in de levenscyclus biogene verwijderingen en emissies plaatsvinden en de waarschijnlijke omvang hiervan in vergelijking met fossiele broeikasgasemissies en verwijderingen.

Resultaten:
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cradle-to-gate en cradle-to-grave emissies en -verwijderingen, volgens de categorie van emissies/verwijderingen, d.w.z. volgens fossiele broeikasgasemissies, biogene broeikasgasemissies, broeikasgasverwijderingen en emissies als gevolg van direct landgebruik. Onderstaande tabel geeft ook dat totaal weer, dat is de som van alle categorie├źn emissies en verwijderingen.

Onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing van elke categorie van emissies en verwijderingen volgens de CEPI 10 tenen-classificatie.