26 januari 2023

Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Energie is een belangrijke kostenpost voor veel leden van het Vouwkarton Platform. Daarnaast heeft energie een groot aandeel in de CO2 uitstoot van bedrijven.Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van >50.000 kwh of >25.000 m3 gas geldt daarom de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht focust op het uitvoeren van alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Met ingang van 1 juli 2023 komt deze plicht te vallen onder de nieuwe Omgevingswet. Tot de energiebesparingsplicht hoort ook het 4- jaarlijks rapporteren op:

1. Informatieplicht:
Voor alle bedrijven met een energiegebruik <10 miljoen kWh en <170.000 m3 aardgas equivalent. Dit moet worden gedaan in de periode van 1 juli 2023 tot 1 december 2023. Bedrijven moet aan kunnen geven welke maatregelen wel of niet zijn uitgevoerd van de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Deze lijst wordt in de eerste helft van 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Het is een volledig digitaal proces via de website van RVO. De nog niet uitgevoerde maatregelen moeten worden uitgevoerd. Er zal worden gehandhaafd door bevoegd gezag.


2. Onderzoek verplichting
Voor alle bedrijven met een energiegebruik >10 miljoen kWh of >170.000 m3 aardgas equivalent. Voor deze onderzoek verplichting is een rapportageformat beschikbaar gesteld op de website van RVO. Op deze website moet ook de rapportage worden ingediend. De rapportage moet in ieder geval zijn voorzien van een uitvoeringsplan voor alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Net als bij de informatieplicht zal er worden gehandhaafd door bevoegd gezag.